Balak: ADLAW SA MGA AMAHAN

Share this:

mga amahan angayan pasidunggan,
walay laing tagan-an, silang tanan suklian,
bililhong adlaw, mga amahan atong hugopan,
ipadungog, ipasibantog, silang tanan pahalipayan
ipaabot nato ang kalipayng hilabihan, sila pasalamatan,
silang tanan yukboan sa ilang kakugihan pagsulod sa ganghaan
sa pagpatulo ug singot, sa pagtisok ug liso sa kaliwatan,
sa ilang kahingigo ug kamaayo motultol sa tago-angkan,
ihatag nato ang padasig, sa tanang kaliwat ni Adan.

Mga amahan, mag-uugbok ug ugat sa kaliwatan,
mobatog ug magpabatog aron aron ipatuman
ang mga buluhatong sulondon sa tanan.

Mga amahan, nagkagidlay, nagkamuritsing, nagkadusingot
sa pagtuman sa sanglitanan….

“KUHAAN MO MAN ANG AMAHAN SA KAPANGITAAN,
APAN AYAW GAYUD IHIKAW KANIYA ANG DUGUKAN
SA PAGKATAWO NING KALIBOTAN,
ANG GAMHANANG UGAT NGA KINAMAGWANGAN.!!!!!”
Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: