Cebuano Humor: Himalatyon

Share this:

HIMALATYON

Ang pari nag-atiman sa katapusang mga gutlo sa usa ka tawo nga himalatyon.

Gihunghungan sa pari ug kusog ang himalatyon, “Karon kon gusto ikaw nga MALANGIT, imo’ng isalikway si satanas! Isiyagit sa tibuok kalibutan nga mingbulag ka na kaniya.”

Ang himalatyon wala motubag. .

Ang pari ming-usob sa iyang sugo sa himalatyon… … Apan ang himalatyon wala gihapon motingog.

Ang pari nangutana, “Ngano man nga dili man nimo isalikway si Satanas ug ang iyang kadautan, GUSTO KANG MOADTO SA INFIERNO?”

Ang himalatyon ming-ingon, “HANGTUD DILI PA NAKO MAHIBAW-AN KO ASA GYUD AKO PADULONG, DILI NAKO GUSTO NGA ADUNA’Y MASUKO KANAKO!

Share this: