Featured Tula: Gat AB

Share this:

Gat AB

si andres ang ama nitong himagsikan
rebulusyong isinulong tinawag na katipunan
binuhay damdamin ng sangkatauhan
upang lumaya sa mga mapanglinlang

ang tunay na katapangan
ay nakikita sa paglaban
di lang lakas ng katawan
pati na rin ng kaisipan

tabak na panlaban
totoong matalas tingnan
mga sandatang kakulangan
hindi hadlang sa kalayaan

bawat ulos at unday
ng rebolusyonaryong kaakbay
buwis ng dugo at buhay
si andres naggabay

taktikang ginagamit
hinuhuling pilit
siya rin ay napiit
buhay nya ay ginilit

Siya ang Supremo Siya ang Ultimo
Matapang na tao totoong matalino
Tunay na anak ng ating bayan
Lumalaban hanggang kamatayan

by Duane Sta ana
aka francis dionisio
khobarksa
9:30AM Nov.30 2011
my work…my life…my like….

Share this: