Featured 3 Balak: Lantugi, Sakay and Batog

Share this:

LANTUGI

pulong pasabot sa panag-atbang,
dumog ug bugno sa pulong masaksihan,

may magsangkiig, may motakingking,
sa tukma’ng batbat may mosaliring,

palusotay, pahaitay kini sa salabutan,
may padagkoay’g tingog ang saligan,

lamasan kini’g pakunot sa agtang,
kamot iwara-wara ug ipabantang,

may siga’ng mata, hasta kilay ipaiknat
may magpiratpirat ug may mamikat,

daghan ang madungog ug makita
kon lantugi ang buot natong masuta

lantugi, hangpon natong manginlabot,
sa hisgotanan’g sa lantugi, ipaburot…

SAKAY

paagi kini sa pagbiyahe,
mohatag ug kasayon, makadani,
may dug-ol ug may lagyo’ng biyahe,

sa pagsakay ikaw malipay,
kahago ug singot nimo matibway,
yinak-anay, liningkoray, binarogay,

kinapyotay, lakip na sinikhanay
basta lang makasakay, kon may mosakay,
aduna poy magpasakay, sagad kini makalipay

dili mamili ug oras ang pagsakay,
moabot lamang kini, may magsugod sa tinutokay,
pasundan ug dinayganay, sa kasingkasing makapalukmay,

may sakay’ng magkagaksanay
may magtinugkaray sa pagsige ug sakay
sa pagsakay, sagad makapawala kini sa kalaay…

BATOG

pulong pasabot ug pagtugdon, pagpaubos, pagpadailos aron sutaon, ang kalalim bation, human sa panaw’ng may gitas-on, kon ikaw mubatog,

siguradohang adunay kusog, ang imong pagkupot baskog, lawas ug hunahuna magkuyog, dili sa sulti mabuhat ang batog, kini dili matuman sa hambog,

siguradong imong tuhod mamikog, dili ka gayud makatay-ug, sa gipangandamang pagbatog, ikaw dali ra kaayong mahulog, gaayo lang sa sinugdanan, apan dali rang matumban,

mayatakyatakan, makawrasan, sa pagbatog dili makatuman, sa kalaagan ang kusog sa batog, nahatag na diay sa uban.

Share this: