PASKO NA!! MAGLIPAY TA, PASKO TUGKARON TA!

Photo Credit: Ka Danilo Pacana and Family
Share this:

PASKO NA!!
ni Atty James Lobedica

Maayong pag-abot sa pasko,
kaldero ug sug-angan sa kaayo,
kaha sa katarong, kamadasigon,
kamanggihatagon atong palambuon,
sugnod sa kinaiyang pagkamahigalaon,
andamon, mga lutuonon hikyaron,
sa talad kan-anan, atong ambitan
ug kuninitan ang luto sa paskong gikahinaman…

MAGLIPAY TA, PASKO TUGKARON TA!
ni Atty James Lobedica

Gikulit sa kasingkasing ang kamaya,
kahiusahan ug pinasayloay gimugna,
pagkahaum ba kon magsinabtanay,
ipakatap ang gasa sa paghinatagay,
diwa sa pasko kita mamanday,
isabulak ta ang panaghigugmaay,
pagkataw ni kristo kita magkinuptanay,
kamalipayon ug kabulahanon sa umaabot,
kining tanan sambogan ug panghinaot,
pasko, pasko, pasko, tugkaron ta, maglipay ta!

Share this: