Survey Para Sa Mga Household Service Workers ng Saudi Arabia

Share this:

Survey Para Sa Mga Household Service Workers ng Saudi Arabia

 1. Ang iyong mga sahod ba ay sa ATM na matatanggap?
 2. Hawak nyo ba ang ATM?
 3. Wala bang problema kung gusto nyong magwithdraw ng pera?
 4. Hindi ba mahirap sa inyo ang magpadala ng pera sa inyong mga pamilya?

Noong December 9, 2017, nailunsad ng Musaned at ng Ministry of Labor and Social Develpment ng KSA; ang proyekto na “Wage Protection System” para sa mga household service workers sa kaharian. Ito ay para matigil ang kadasalan na ugat ng problema at pagtatalo ng employer a ng kanyang household service workers, ang SAHOD.

Ang Musaned at ang Ministry of Labor and Social Develpment ay nakipag-ugnayan sa mga banko sa kaharian para magkaroon ng special bank account (ATM) para lamang sa mga household service workers. Nagbigay ng deadline ang Musaned at Ministry of Labor and Social Develpment sa lahat ng employers na dapat sa loob ng anim na buwan (mula ng paglunsad ng proyekto), ay sa banko (ATM) na matatanggap ng isang household service worker ang kaniyang sahod sa bawat buwan. Ang employer na hindi magbigay sa worker ng tamang sahod sa tamang oras ay may fine na babayaran sa gobyerno.

Sa buwan ng Shawal 1439 (Mid Jun 2018) ang nakatakdang petsa ng full implementation ng “Wage Protection System” para sa lahat na mga household service worker, (bagong dating man o matagal na sa Saudi Arabia).

Nasa baba ang mga detalye para sa inyong karagdagang impormasyon.

KSA’s Domestic labor wages protection system

Source: https://www.musaned.com.sa/dlba-en.html

The domestic worker’s wages protection system is a system that aims to protect and secure both the employer and domestic worker rights, facilitate payroll management, and limit the breaches occurring in the labor market.

Goals

 • Ensure the rights protection of the employer and Domestic workers
 • Ensure the rights protection of the employer and Domestic workers
 • Improving the image of Saudi Market
 • Promote human rights principles in Saudi Arabia

System Working Mechanism

 • Issuing prepaid payroll card for domestic workers
 • Update the employment contract electronically
 • A mechanism to follow up the monthly payment of salaries

Here are the Steps

 1. Issuing prepaid payroll card (task of the employer and the worker)

  Go to a service provider bank and issue the prepaid payroll card for domestic workers. (Please click the link of the corresponding the bank’s name to go to product’s bank page)

2. Update employment contract data (task of the employer)

 • The employer must Log in to Musaned portal to update the contract data (with the bank acount number of his/her domestic worker).

Patnubay Note: Last year, the Saudi Government made it mandatory for every employer to register in musaned website, and provide the contract information of all domestic worker under his/her sponsorship.

3. The Musaned and the Ministry of Labor and Social Development will monitor the monthly payment of salary for every domestic worker.

Frequently Asked Questions

What is the payroll card of domestic workers?

 • It is a prepaid card that allows the employer (individual) to pay salaries and incentives for home -worker electronically through approved banking channels.

Is the payroll card issued before or after the update of contract data?

 • The payroll card is issued before the contract data is updated.

Who is responsible for issuing the payroll card for domestic workers?

 • The employer (the individual) is responsible for issuing the payroll card for the domestic worker.

Is there a charge for the Employment Contract Data Update Service through Musaned program?

 • There is no fee for the Employment Contract Data Update service through Musaned program.

What is Musaned?

 • Musaned is a program initiated by the Ministry of Labor and Social Development to monitor and improve the domestic labor market by acting as am orchestrator between private and public sector using innovation solutions and E-services for both providers and consumers.

Link of the article about the launching of Wage Protection Program last December 9, 2017

https://mlsd.gov.sa/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9

by TAs for PATNUBAY.ORG

The Survey is Posted in Patnubay Online FB Page

Survey Para Sa Mga Household Service Workers ng Saudi Arabia1. Ang iyong mga sahod ba ay sa ATM na matatanggap?2….

Posted by Patnubay Online on Sunday, March 18, 2018
Share this: