Isang Saudi nag-tweet ng papasalamat sa kanyang Pinay nanny sa loob ng 29 na taon

Share this:

Pinadaan ni Abdurahman Al Sharhan, sa Twitter ang kanyang pasasalamat at pangungulila na rin sa kanyang Pinay nanny sa loob ng 29 na taon.

Ayon kay Abdurahman, pagkatapos ng 29 na taon na paninilbihan sa kanilang pamilya , nagpasya si Nanay Menyam na iiwan ang Kaharian ng Saudi Arabia para mamalagi na sa kanyang bansa, ang Pilipinas.

Dagdag pa ni Abdurahman lagi daw sinasabi ni Nanay Menyam na “Babalik lang ako ng Pilipinas kung si Abdurahman ay mag-aasawa na” . Pinasalamatan ni Abdurahman si Nanay Menyam at nangako siya na bibisita sa Pilipinas.

Bilang sagot naman sa isang katanungan mula sa kanyang mga followers sa Twitter, sinabi ni Abdurahman na nagpasya na si Nanay Menyam na magfor-good sa Pilipinas dahil sa may sakit ang asawa nito at hindi para sa iba pang kadahilanan.

Source:

Share this: