Cebuano Short Story: MAPAUBSANON SI NOY SIAKOY

Share this:

Ang pagpaubos magdala ug pasensiya, dili gayud mopagawas ug kantalita, hubo sa minaldito ug minaldita. Ang ang tanan ipaagi sa ngisi ug kanta. Bisan kon tuhilon mo man ang ilong aron hagiton,wala kay madungog ug makita nga pagtukon apan hinuon, kining tanan sabakon sa tam-is nga pahiyom,timaan sa lunlon nga pagkamapahiubsanon.

“Sus unsaon man ni nato? Kakutas na baya..” ni Inday pa nga daw sa nahutdan sa pailob.

“Uhmmp…Mao na gayud kini ang kamatuoran Inday. Sama sa gugma, dili kini kapoyon, dili mamili. Bisag unsaon, andam ug tagana matag kablit sa panahon.” ni Noy Siakoy pa nga kalma kaayong namulong nga nagdala ug gamay’ng pag-agumod.

“Naunsa man ka Noy, kanunay ka na man lang magpaubos?” ni Inday pa samtang naibabaw.

“Pasensyahi Day, unsaon naabtan na man intawon sa lumot kining akong lutahan. Apan ayaw kabalaka Day, kay kon hagiton mo kining nanggungis kong pangedaron, pakatam-ison ko ang pagpaubos aron sabakon ko ang mahagiton mong katahom.” pulong ni Noy Siakoy nga nagngisi, naghayang samtang nagsud-ong ni Inday Manghihilot nga iyang gipahilot para pawala sa iyang panuhot. (KATAPUSAN).


Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: