Featured Tula: ‎Pangarap sana’y matupad

Share this:

Pangarap mo’y muli mong
naramdaman, sa matagal
ng hiling tila’y paparating
sa matagal ng pagkabinbin
ay muling lalasapin kung
ito sana’y darating…

Pangarap sana’y matuloy
na sa habang panahon,
na pagka-antala at ngayo’y
nangungulila. pangarap sana
maging masaya tulad ng iba.

O kay tagal mo nang pinangarap
mga bagay sa isipan ay lagi
lang napag-iiwanan.
Sa pag akala’y ito’y puede
lang ipag-walang bahala,
at lalo lang nakalimutan

ngunit ito’y lalo lang lumala,
at napabayaan na di na
naalala sa kakaisip sa
pag-ibig na lubos ng nawala…

Habang may buhay ay may
pag-asa, lalo pa’t pinangarapin
natin kasama sa ating mga
dasalin, tiyak ito’y atin
makakamtan ang tunay na
kasaganahan…

Ngunit kung ito’y balewalain,
lamang, lilipas at lilipas at
magsilbilbing bola na kusang
maglalaho lamang…

Minsan isipa’y naguguluhan
sa tamang kahulugan ng
pangarap na atin kailangan
at akala natin na yong
mga hinihingi nati’y iyon
na talaga,..

Bagkus mag-kaiba pala ang
tunay na halaga sa totoong
kahalagahan sa buhay natin
na tunay panganga-ilangan..

Meron din mga pagkakataon
sa buhay natin na hindi mo pa
hinihingi dumarating na lamang
at nagsilbing kasagutan
kaagad ng ilang kahilingan…

Sana ito’y matupad na…

Salamat, salamat…

Share this: