Featured Balak: PANGATUNGDANAN ug HUBOG

Share this:

PANGATUNGDANAN

buhat nga maglukdo ug bug-at nga kaakuhan,
dili kayamayamaan, ug mas dili kakomedyahan,

kon ikaw limbongan, ikaw masawayan, kuyaw malud-an,
hasta imong ilong, kilay, nawong, tutokan ug sumsoman,

kay lagi kuno dili tinuod, dili katuohan, layo sa kamatuoran
mas palas-onon, kon mawagtanga’g pagsalig ang katawhan

pagpanghakot ug pangiha, dili maayong sumbanan,
mabuot nga katilingban ang mas nasayod sa tanan,

pagkaluoy gayud sa mga purdoy’ng nangawani,
ilawom sa kahoy paimnon ug sikwate, walay plete

nagtuong may kwarta’ng ipailog ug maangkon nila
dihang mitin-aw na ang tanan, mingaw pa’s tirana,

ang pangatungdanan angayan’g adlaw’g gabii
apan lahi na kaayo kon ang imong paghupot niini

sa bagang duot ug kinabag-an, ikaw wala na panalipdi
pinakamaayo ang pagpamutos, aron makahilam-os

sa maayong panghunahuna, ikaw makalingkawas
sa PAG-ANTOS..

HUBOG

pulong nga magumikan sa subrang inom,
magsusapinday ka, magsarasay kon palakton,
hunahuna ray magdako kon pasultion,

ang tinuod diay, dili makaingon ug dili makainom,
dili pud makasulat, inom ang unahon padung sa buluhaton
kon walay mainom, kanunay’ng walay panahon.

daghang butang ug dili lang inom ang makapahubog,
ang pagkagamhanan ug pagkaadunahan makapahubog,
bisan ang katahom, kini usab makapahubog,

kon ikaw mabalibaran, modangop ka’g hinubog,
modayon ka’g pitokpitok, mosulod ang kalibog,
ug sa mamingawong suok, ikaw maghubog-hubog.

Patnubay.org wishes to thank Atty James Lobedica for giving us the permission to publish this short story in our website. Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: