Featured Balak: PASALAMAT

Share this:

PASALAMAT

nagkadaiya ang sukaranan sa pasalamat,
may magpasalamat, may modawat ug pasalamat,

may magpasalamat nga ikahibulong sa gipasalamatan,
walay okasyon, apan may pasalamat kay diay giunhan,

sa mahimong dawatonon, ang gipasalamatan gihatagan
ug hunahunaon aron, makatunol, makahatag aron pasalamatan,

ang pasalamat magikan sa kinauyokan’g galamhan,
masinati sa pulong ug putli’ng tinan-awan,

sa kadaghanan, kini lumalabay lamang,
apan kining tanan tulukibon ug dili makalimtan,

ang pagpasalamat, timailhan sa maayong pamatasan,
kinaiyanhong gasa’ng nagsukad pa sa kabataan,

matag pakli sa adlaw’ng gikahinaman, mga dagkong kasaulogan,
sama sa adlawo’ng natawhan, ang pagpasalamat magauban

gikan sa pagmata, paghikatulog ug pagsugat
sa ting-usbawan ug pagsulay sa kapalaran, may pasalamat,

ang pasalamat moabot, madungog, mabasa ug masabot,
ug kini ihatag, sa tumang kalipay ug kahimuot.

DAGHAN KAAYONG SALAMAT… SA TANAN, MGA KAHIIGALAANG MABUOT, MIPAABOT SA PADASIG, PAHALIPAY NGA MAKABUNGOG!!!

Share this: