Mga Batas sa Paggawa (Labor Laws) ng mga Bansa sa Gitnang Silangan

Share this:

Mga Batas sa Paggawa (Labor Laws) ng mga Bansa sa Gitnang Silangan (KSA, UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Jordan, Lebanon, Egypt)

1. Kingdom of Saudi Arabia –  Saudi Labor Law
2. United Arab Emirates – UAE Labor Law
3. Kuwait – Kuwait Labor LAw
4. Qatar – Qatar Labor Law
5. Oman – Oman Labor Law
6. Bahrain – Bahrain Labor Law
7. Jordan – Jordan Labor Law
8. Lebanon – Lebanon Labor Law
9. Egypt – Egypt Labor Law

First posted in  Facebook.com/PatnubayOnline

Share this: