70-anyos na Pinay na Kasambahay sa Jordan, nagtiis ng 20 taon bilang takas para sa makataong kadahilanan

Share this:

Tagalog Translation from Arabic News

70-anyos na Pinay na Kasambahay sa Jordan, nagtiis ng 20 taon bilang takas para sa makataong kadahilanan.
09-08-2019 02:51 PM
Saraya News –
ni Alaa Al Theeb

Dalawampung (20) taon na ang nakalilipas mula nang magreport ang may-ari ng recruitment agency sa Jordan Security Service tungkol sa pagtakas ng isang Pinay na kasambahay.

Dalawampung (20) taon na walang balita kung nasaan na ang kasambahay. Ngunit nitong nagdaang araw, sya ay nabundol ng sasakyan sa isang lugar sa Amman at nagtamo ng mga bali sa buto at mga pasa sa katawan.

Ang 70-taong-gulang na kasambahay na tinanggap sa ospital, ay napag-alaman na isang takas sa loob ng dalawampung (20) taon, na pinaghahanap ng Jordanian Security Service.

Ayon sa source ng Saraya Online News, dinala ng Security Service ang kasambahay sa kulungan sa Tlaa Al-Ali, at mananatili sya doon, habang hinihintay ang desisyon tungkol sa kanyang kaso.

Pinili umano ng kasambahay na tumakas noon sa dating employer at hindi rin umuwi ng Pilipinas para sa makataong kadahilanan. Napunta siya sa isang matandang lalaki, na inabandona na ng mga anak. Nang makita umano ang matandang lalaki sa kalye, ay nagpasya ang kasambahay na aalagaan ito. Sa kasalukuyan ang matandang lalaki ay 90-anyos na at wala nang bumubuhay nito maliban sa kanyang kasambahay.

Tumawag umano ang matandang lalaki sa Security Center at ipinaalam sa kanila na hindi pa ito naka-inom ng kanyang gamot dahil wala ang kanyang kasambahay.

Napag-alaman ng Security Services na ang taong nagsampa ng reklamo noon dahil sa pagtakas ng kasambahay ay namatay na, ilang taon na ang lumipas. Kaya, ang desisyon ng kaso ay nakasalalay sa pasya ng Director ng Public Security o ng kanyang representative.

Bilang pangtapos, sinabi ng source sa Saraya News na, hindi dapat makulong ang Pinay domestic worker dahil sa kanyang katandaan at may mga pinsala pa ito sa katawan dahil sa pagkabundol sa kanya. Idiniin din niya na hindi guilty ang kasambahay dahil lang sa kanyang pagtakas, 20 na taon na ang nakalipas. Lalo na at ang sanhi ng pagtakas ay para sa makataong kadahilanan.

Patnubay Note: Ang balitang ito ay ipinarating na ng Patnubay sa ating Embahada at POLO sa Jordan para beripikahin ang kwento tungkol kay Kabayan, para maaksyonan nila kaagad, at para mabigyan tayo ng updates kung sakaling naaksyonan na nila ito.

Hindi malinaw ang tamang edad ni Kabayan, sa pamagat ng balita ay 70-anyos habang sa laman ng balita ay 78-anyos.

Dalawang beses nabanggit sa balita ang salitang Arabic na النظارة (glass in english) na hindi malinaw sa atin kung ano ang kaugnayan nito sa kwento pero kung intindihin nating mabuti ang balita, ang kahulogan nito ay kulungan. Maaring yan ang tawag ng kulungan sa Jordan.

Nasa baba ang link ng balitang Arabic at ang English Translation ng Google ng balita.

Arabic News Source: https://www.sarayanews.com
Link: https://www.sarayanews.com/article/562395

(Google Translation of Arabic News to English)

A 70-year-old Filipina fled 20 years ago for humanitarian work

09-08-2019 02:51 PM
Saraya – Alaa Wolf

Twenty years ago, the owner of one of the recruitment offices of the security services reported the escape of his servant, and was circular on them.

Twenty years ago, the maid knew no way, but she escaped and was not found, but the fate led her a few days ago to run over in an area of ​​Amman, through which she suffered fractures and bruises.

The 78-year-old maid, who was admitted to the hospital, was found to be wanted by the security services after a circular he was placed 20 years ago, a source familiar with the case told Saraya.

The source adds that the security services took the Filipino woman to the glasses of Tlaa Al-Ali, and she is still there, pending her decision.

The source pointed out to the company; that the Philippine lady, confirmed in her investigation that her escape was for a humanitarian reason, where she did not travel to her country and went to an old man, after his abandonment by his sons and throw him on the street, and while watching in the street, decided to make her life for him, and that He is currently over 90 years old and has no breadwinner except this maid.

The source said that the old man contacted the security center yesterday to inform them that he could not until the moment to take his medicine because the maid does not have him.

The source pointed to Saraya; that the security services when they tried to communicate with the author of the escape of the maid, turned out to be dead for years, and that it is linked to the decision of the Director of Public Security or his representative.

The source concluded that the Filipino woman is still in the glasses despite her age and traces of run over, stressing the source that the woman did not commit any guilt except that she did a purely humanitarian order, by providing humanity for her work, was punished after 20 years to be put in prison.

Share this: