Survey: KSA’s Expat Levy na mag-umpisa sa 2018, dapat alamin at paghandaan

Share this:

Survey: KSA’s Expat Levy na mag-umpisa sa 2018, dapat alamin at paghandaan

 • ilan ang expat workers sa inyong company?
 • ilan ang saudi workers sa inyong company?
 • maayos ba magpasahod ang inyong company?
 • kakayanin pa ba ng inyong company ang expat fees?
 • ano sa palagay nyo ang epekto nito sa mga ofw?

Expat fees for companies in ksa to start in january 2018

Ang babayaran ng company sa gobyerno para sa bawat expat worker sa bawat buwan kung mas marami ang kanilang expat kaysa saudi workers.

 • Starting January 2018 = 400sar per month
 • Starting January 2019 = 600sar per month
 • Starting January 2020 = 800sar per month

Ang babayaran ng company sa gobyerno para sa bawat expat worker sa bawat buwan kung magkasing-dami ang kanilang expat at saudi workers.

 • Starting January 2018 = 300sar per month
 • Starting January 2019 = 500sar per month
 • Starting January 2020 = 700sar per month

As posted in

SURVEY: KSA's EXPAT LEVY NA MAG-UMPISA SA 2018, DAPAT ALAMIN AT PAGHANDAAN- ILAN ANG EXPAT WORKERS SA INYONG…

Posted by Patnubay Online on Friday, December 29, 2017
Share this: