Pagkamatay ng isang Pinay sa Kuwait, idineklarang “natural cause”. Mag-asawang amo, pinalaya.

Share this:

Hulyo 16, 2020 – Nailathala sa kuwaitlocal.com, ang balita tungkol sa isang Pinay na kasambahay sa Kuwait na dinala ng kanyang mga amo sa Sulaibikhat Health Center. May sugat sa kanyang baba, nasa kritikal na kalagayan at kalaunan ay binawian din ng buhay.

Hulyo 17, 2020 – Nailathala sa q8hashtagat.com, ang resulta ng forensic investigation na natural cause umano ang sanhi ng pagkamatay ni Kabayan, at pinalaya ang kanyang mga amo.

Patnubay Note: Ipapasa natin ito sa ating embahada sa Kuwait at hihingi tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa dito.

Aming dasal na sumalangit nawa ang kaluluwa ni Kabayan at tayo ay nakikiramay sa kanyang mga mahal sa buhay.

Nasa baba ang Google Translation ng Arabic News

A Filipina death was investigated, which was transferred to the clinic in critical condition

July 16, 2020 – Security men are investigating a Filipina who died after her sponsors brought her to Sulaibikhat Health Center.

A security source said that a resident of Sulaibikhat received a Filipino woman at the Sulaibikhat health center, who was wounded under her chin in a critical condition to save her life.

According to the security source, the case was classified as a natural death, and the investigator was assigned to investigate the case and listen to the statements of the citizen and his wife to find out the details until the final report is available from the forensic medicine department.

Source: https://kuwaitlocal.com/ar/news/filipina-death-investigated-who-was-brought-to-the-clinic-in-critical-condition

Kuwaiti couple released after investigation of a Filipina death, who brought her to Sulaibikhat clinic in serious condition

July 17, 2020 – The security men investigated the death of a Filipina, who died after her sponsor helped her to the Sulaibikhat Health Center.

A security source said that a citizen residing in the Sulaibikhat area went to the clinic with a Filipino worker, who was in a dangerous health condition, and by conducting a medical examination and trying to save her, she breathed, and the Ministry of Interior was informed. Below the chin.

According to the security source, the case was classified as a natural death misdemeanor, and the detective was assigned to investigate the case and listen to the statements of the citizen and his wife, to find out the details, until the final report of the forensic medicine.

After the report arrived, the Sulaibikhat police station investigator released a citizen and his wife, after it was proven that the death of the worker who had taken her to the hospital was normal.

Source: https://q8hashtagat.com

Share this: