FAQ: Safe ba ang Corona vaccine para sa mga may sakit sa puso?

Share this:

Sa kanilang twitter account, sinagot ng Ministry of Health (MOH) ng Kaharian ng Saudi Arabia ang kadalasang tanong, tungkol sa kaligtasan ng Corona vaccine para sa mga may sakit sa puso.

Ayon sa MOH, ang corona vaccine ay idineklara na ligtas para sa mga taong may sakit sa puso, at kabilang sila sa mga binigyan ng prayoridad na makatanggap ng bakuna.

(Nasa baba ang English Translation ng Arabic Announcement ng Ministry of Health)

Frequently Asked Question

About the Corona vaccine

Is Corona vaccine safe for people suffering from cardiovascular diseases?

Yes, the vaccines that have been declared so far are safe for people who suffer from heart disease, and they are among the groups that have been given priority to receive the vaccine.

Source: https://twitter.com/SaudiMOH/status/1345073741487812612

Share this: