Politiko – Tula ng mga OFWs

Share this:

Original words in Cebuano
translated to different Filipino Languages
last March 15, 2011

Joseph H B Espiritu (Cebuano)

Kung manampiling ka manoy, mura gyud ka ug tarong. Kunuhay naa kay gihunahuna? Nanampiling ra man ka para magpakuha ug hulagway. Utot nimo nong, bakakon kang dako.

Ang kamatuoran dili makuha sa imong paporma nga mura ug si plato, socrates, aristotle ug ninoy. Buhata kana, ayoha ug hunahunaa.. Gamita ang imong utok, kanang alimpatakan dili ang tangkogo. Gamita kana sama sa imong pagpatoo anang imong panampiling.

Karong magpatoo ka manluluwas sa mga OFWs nga pataka ra man ka ug yawit? Paghilom diha ha.. kay kanang imong utok napuno ra man na sa mga nabasa nimo nga mga libro. Hatagi kuno bi ug lugway sa imong alimpatakan ang kamatuuran. Dili kay puno-on nimo sa imong nabasahan.

Hoy nanampiling na pod kang panuwaya ka!

Jhing Cristino Caballero (Waray-waray Translation)

kong manampiling ka manoy, baga ka gud hin tuhay. Kunuhay mayda ka gin huna-huna? Nanampiling ka la para mka pa picture. Utot nimo nong, buwaon ka gud.

Iton kamatuoran diri nakukuha hit imo mga paporma nga baga ka hin hi plato, socrates, aristtole ug ninoy. Buhata ito, upaya ngan huna-hunaa. Gamita it imo utok, it imo alimpatakan dri it imo tangkogo. Gamita ito parehas hit imo pagpatuo hit imo
panampiling.

Yana nga magpatoo ka nga manluluwas hit mga OFWs nga pataka ka man la hin yawit? Ayaw hin aringasa dida ha..kay iton imo utok napuno man la iton hit imo mga nababasa ha libro. Tagi daw hin lugar ha imo alimpatakan it kamatuoran. Diri kay pun-on nimo hit imo mga nababasa.

Hoy nanampiling kana liwat panulaya ka!

Noel Nunez (Masbateno Translation)

Kun nanampu-ay ka manoy baga ka si kaiyutan, kahuna mo tama ka. Kunyari tu-ay may ginaisip ka. Nanampu-ay ka man lang para magpapiktyur. Otot mo noy, gusbal ka na na buwaon pa.

An kamatuodan dili mo makukuha sa pagporma na bagan si plato, socrates, aristotle kag ninoy. Himuon mo, ayuson mo, isipon mo. Gamita hutok mo, an alimpatakan mo dili an agtang mo. Gamita ina parehas san pagpanampu-ay mo.

Nyan makunyari ka pa na tagasalba san mga OFWs samantala wara man pulos an gintatabil mo. Pumuyo ka kay an hutok mo puno na san ginaparabasa mo na libro. Tagaan mo man dyutay na espasyo sa imo alimpatakan an kamatuodan. Dili kay punuon
mo sin puro kabuwaan hali sa libro na imo nababasahan.
——————————

Banni Ban (Ilonggo Translation)

kung gapanampuay ka toto daw tuod tuod gid kah. Daw ka dalom guid sang imo na guina panumdum haw? Pro sa tuod lang ang imo panampuay para makakuha ka simpatiya. buli mo to eh. Grabe ka lang gid ka butigon.

Sa tuodtuod lang, tama lang gid ka layo ang porma mo na kung tan awon ka… abi mo daw si plato, socrates, aristotle kag ninoy ka. Obraha bala, indi sagi panumdum.Utok ang usara indi ang imo na tangkogo. Buhata bala kay amo man na imo guina patihan upod
sang imo na panampuay.

Guina pa pati mo na ikaw ang ga luwas sang mga OFWs na gapataka ka man lang hambal? Paghipos na lang da. Kay ang imo na utok puno lang sa guin pang basa mo na libro. Butangi lugar ang imo na utok sang kamatuuran. Indi lang kay pun on mo sa imo
guin pang basa.

Hoy nag panampuay naman ang panulay ho….
—————————

Christopher Gozum (Pangasinan Translation)

No akatalikepkep ka manoy, singa wala kad maptek ya dalan lan lanang. Kumbalet walay nunuten o iimatonen mo ? Akatalikepkep ka labat piyan manpalitrato. Atot mon ambanget, agay lay inkatilam.

Say katuaan, agmo naalig so talintao nen Plato, Socrates, Aristotle tan Ninoy ed satay papormam. Mankimey ka, apiger mo, tan imatonan mo. Usar mo itay utek mo, atay kanunutan mo, aliwan satay apdom. Usar mo itan ya singa pangipalalbong ed satay
pantatalikepkep mo.

Natan manpapalikdo kan manangisalba daray OFW’s balet anggapoy gunguna daray balikas mo. Tonda ka la tan napno la tay utek mo ed saray binasam ya libro. Ilaeman moy melag ya pasen so katuaan ed kanunutan mo. Agmo papanuen na katilaan ed saray libro
ya abasam.

Agey, mantalikepkep ka pa met dimonyo ka!
———————–

Enrico Monsanto (English Translation)

You can’t get the truth by posing like Plato, Socrates, Aristotle and Ninoy. Do it, think well. Use your brain, that is your mind, not your nape. Use these along with your desire to make us believe.

Now you want people to believe that you are the savior of OFWs yet all you do is talk nonsense. Keep quiet. Your mind is only full of things you just read from books. Please put some truth in your mind, instead of filling it up with bookish knowledge.

.. hindi ko alam yung “panampiling” sa english e 🙂

L ‘zl Alonzo (Tagalog)

Kung umasta ka’y para kang Henyo talaga
Gawin mo, kumilos ka…’wag lang sa porma
Di man kami kasing-galing at kasing-talino mo
Eh, lalong di kami bobo at tanga tulad ng inaakala mo.

Hindi namin kailangan, iyong tikas at katalinuhan
Mas hindi namin kailangan pagkukunwari at kasinungalingan
Sapat na ang isang abang-lingkod, isang hamak na Pilipino
May puso, may konsensya, at nagsasabi ng totoo.

Wag mo nang ipilit na kami ay papaniwalain
Dahil kahit sarili mo’y hirap kang kumbinsihin
Puro ka kasi aritikulo, lahat na lang na aklat kabisado mo
Pero wala ka namang pakialam sa amin, sa OFW —at yan ang totoo!

Share this: