Featured Balak: TENTASYON

Share this:

TENTASYON
by Atty James Lobedica

patago kini ug sinugdanan
apan sa kahayag pagahikit-an

kon mansanas matilawan
bisa’g gidili sa hingtungdan

kay kuno ang gidili maoy lamian
sa mansanas ikaw mapukan

ang tentasyon mahisgotan,
makit-an, madunggan, ug ikauban,

hangpa’ng pagsulay ra kining tanan,
pagsuta sa tinuod nimong dugukan,

kon ugaling man sa mahagitong,
unahan barogan mo ang kaligdong,

itisok ang katarong, tentasyon abugon,
tentasyon wagtangon sa kamatinud-anon…

Share this: