The New Article (7): Anong mga Propesyon o mga Trabaho ang HINDI SAKOP ng Saudi Labor Law?

Share this:

The New Article (7): Anong mga Propesyon o mga Trabaho ang HINDI SAKOP ng Saudi Labor Law?

Article 7:

1. The following shall be excluded from the application of this law:

A-Members of the employer’s family, namely his wife, ascendants and descendants who work in the establishment.
B-Players and coaches of sport clubs and associations.
C-Domestic servants and the like.
D-Agricultural and pastural workers and the likes
E-Sea workmen who work in vessels whose tonnage is less than 500 tons.
F-Non Saudi workmen who are brought in to perform a specific task and for a period of not more than two months.

2. The Ministry of Labor shall issue, in coordination with the competent agencies,list or more Of the categories listed in paragraphs (a) and (c) and (d) and (e) and (f) of paragraph (1) of this article; include rights and duties and other relevant conditions for each category.

Article 7 is 2nd of the 38 new amendments in the Saudi Labor Law. The Amendments were approved by HRH King Salman by Royal Decree no. D/46 dated 5/6/1436H., corresponding to 25/3/2015G. and comes into force on 18 October 2015.

Changed from (the old) Article 7

1.D – Agriculture workmen other than the categories set forth in Article 5

Important Note:

Ang binago sa Article 7 ay ito

1.D – Agriculture workmen other than the categories set forth in Article 5

Ang Article 5 ay ang provision ng Saudi Labor kung saan nakasulat ang mga propesyon o trabaho na sakop ng batas. At naipaliwanag natin yan sa pevious graphics na kasama ang article 5 inamendahan ng Ministry of Labor kamakailan lamang. Tinanggal ang mga sumusunod na trabaho na dati ay saklaw ng Saudi Labor LAw.

4-Workmen in agricultural and animal husbandry establishments which employ ten workmen and more.
5-Workmen in the agricultural establishments which process their own products.
6-Workmen who operate and repair on an on going basis the mechanical machinery necessary for agriculture.

Ngayon, ang lahat ng nagtrabaho sa private farms (owned by individual, company or establishment)ay hindi na sakop ng Saudi Labor Law.

Reactons:

Kawawa naman yong nagtrabaho sa farm ng ilang taon. Noon na sakop sila ng Saudi Labor law, sila ay umasa na sa kanilang pag-retire ay makakuha sila ng End of Service Benefits na ang computation ay sang-ayon sa batas ng paggawa ng kaharian.

Suggestions:

1. The POLO and the POEA must not approve the contracts and visas of private farm workers for KSA.
2. The Philippine Ambassador and the Secretary of our Department of Labor must write to the KSA Ministry of Labor; about the effect of this amendment to OFWs who are farm workers for several years.

Tagalog translation:

Artikulo 7:

1. Ang mga sumusunod ay hindi sakop ng Saudi Labor Law:

A-Mga Miyembro ng pamilya ng employer, katulad ng kanyang asawa, mga anak at magulang na nagtatrabaho sa establishment.
B-Mga Player at coaches ng sports club and association.
C-Mga Kasambahay (Housemaid, Family Driver, House Cook, House Nurse, House Gardener at iba pang trabaho na maituturing na pambahay).
D-Agricultural and Pastural Workers o ano mang trabaho sa farm (private)
E- Mga Seamen, mga Marino na ang shipping vessel ay hindi umabot sa 500 tons.
F- Mga hindi Saudi na trabahante na kinontra sa trabaho na hindi lalagpas ng dalawang buwan.

2. Ang Ministry of Labor, sa pakikipagtulungan ng sa mga authorities, ay dapat mag-isyu ng isang listahan o higit pa tungkol sa mga kategorya na nakalista sa mga points (a) at (c) at (d) at (e) at (f) ng paragraph (1) ng Ang artikulong ito; na nakalista ang mga karapatan at ang mga tungkulin at iba pang kaparehong kundisyon ng bawat kategorya.
———————–

Ang Artikulo 7 ay isa sa 38 na pagbabago sa Saudi Labor Law. Ang pagbabago ay inaprobahan ng HRH Haring Salman sa pamamagitan ng Royal Decree no. D / 46 petsa 5/6 / 1436H., Naaayon sa petsa ng Marso 25, 2015 G. at pinatupad noong Oktubre 18, 2015

Drafted by Abu Bakr Espiritu
for Patnubay.org Empowerment

Also posted in Patnubay Online FB Page

The New Article (7): Anong mga Propesyon o mga Trabaho ang HINDI SAKOP ng Saudi Labor Law?Article 7:1. The following…

Posted by Patnubay Online on Wednesday, November 11, 2015
Share this: