51 “Tatamman” Clinics ng Riyadh City at Riyadh Region para sa mga may mga sintomas ng COVID19

Share this:

Kahapon inanunsiyo ng Ministry of Health ng Kaharian ng Saudi Arabia na mayroon nang Tatamman” clinics  para sa lahat ng regions ng KSA at nadagdagan na rin ng maraming clinics ang mga regions sa naunang listahan.

Ang Tatamman clinics ay para sa lahat ng nakaramdam ng sintomas ng COVID19, katulad ng mataas na lagnat. Ang mga clinics na ito ay bukas 24/7 para tatanggap ng pasyente.

Ang pangalan ng clinics sa listahan ng MOH ay sa Arabic language pa lamang. Hindi natin kaya na sabay itong maitranslate lahat sa English. Kaya, inuuna muna natin ang listahan para sa Riyadh City at Riyadh Region.

Nasa ibaba po ang ating English translation sa list ng “Tatamman Clinics” sa Riyadh City at Riyadh Region. Maari ninyong i-click ang name ng clinic para sa google map location.

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)City / Region
1​Sulaymaniyah Health CenterRiyadh City
2​Aseer Health CenterRiyadh City
3​Badr Al Thani Health CenterRiyadh City
4​Al-Oreija Al-Awsat Health CenterRiyadh City
5​Al-Mansoura Health CenterRiyadh City
6​Al-Manar Health CenterRiyadh City
​​7West Laban Health CenterRiyadh City
​8Al-Fouta Health CenterRiyadh City
​9Al Hamra Health CenterRiyadh City
​10Northern Naseem Health CenterRiyadh City
11​Al-Raed Health CenterRiyadh City
12​Al-Malaz Health CenterRiyadh City
​13Khalidiya Health CenterRiyadh City
​14Al Zahra (Venus) Health CenterRiyadh City
15​Al Hazm Health CenterRiyadh City
​16Al-Janadriyah Western Health CenterRiyadh City
17​New Sultana Health CenterRiyadh City
​18Al Nadwa Health CenterRiyadh City
​19Salah Al-Din Health CenterRiyadh City
20​Al-Morouj Health CenterRiyadh City
21Al-Artawiya Health CenterRiyadh Region
22​Hariq Health CenterRiyadh Region
23​East Dawadmi Health CenterRiyadh Region
24Al-Rayn General HospitalRiyadh Region
​25Khalidiya health center in Al ZulfiRiyadh Region
​26As Sulayyil General HospitalRiyadh Region
27​Al Ghostath Health Center (Al Muzamiyah)Riyadh Region
28​Thadiq Health CenterRiyadh Region
​29Al-Qurainah Health CenterRiyadh Region
30Salamieh Health Center (Howtat Bani Tamim)Riyadh Region
31​Ramaah General HospitalRiyadh Region
32Ghislah Health centerRiyadh Region
33Jaww Balbathin Health CenterRiyadh Region
​34Marat health centerRiyadh Region
​35Al-Quwaiya Health CenterRiyadh Region
​36North Afif Health CenterRiyadh Region
37​Tumair General HospitalRiyadh Region
​38Al-Dilam Health CenterRiyadh Region
39Saudi Health Center (Al Kharj)Riyadh Region
40​Al-Khasira General HospitalRiyadh Region
41​Prince Nasser bin Saad Al-Sudairy Hospital (Al Ghaat General Hospital)Riyadh Region
42​Al Faisaliah Health CenterRiyadh Region
43Howtat Sudair General HospitalRiyadh Region
​44Wathilan General HospitalRiyadh Region
45​Ruwaida Al-Ard Health CenterRiyadh Region
​46The second Sajir Health CenterRiyadh Region
47Umm Al-Manasheer Health CenterRiyadh Region
​48Al-Bijadyah Health CenterRiyadh Region
49​Khamaseen Health Center (Wadi Ad Dawasir)Riyadh Region
​50Rafaya al Jemsh General HospitalRiyadh Region
​51Layla Primary Health Care CenterRiyadh Region

Related Articles:

Source:

Share this: