You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Monthly Archives: December 2012

Cebuano Short Story: PART 2 – KAGAR NA ANG LUTHANG NI NOY TUHOY

Ang pagpabuto, susama sa pagpahungaw, maoy paagi aron makapadungog kita, makapahibalo ug makahatag ug pahimatngon sa umaabot. Matag bag-ong tuig, matag usa madani gayud ang pagtagad sa kasaba gikan sa nagkadaiyang pabuto nga madungog. Apan lahi ang mahitabo kon ang imong pabuto, sama sa luthang karaan, dili na kini madungog, maayo na lang ibutang sa sab-itanan kay kagar na sa pagka-karaan.

HULING PAALAM ni Rizal – a Tagalog translation by Andres Bonifacio

Image Source: rightonthemark.wordpress.com

HULING PAALAM ni Rizal
This is a Tagalog translation by Andres Bonifacio of the poem Mi Último Adios (My Last Farewell) originally written in Spanish by Filipino national hero Jose Rizal.

Pinipintuho kong Bayan ay paalam,
Lupang iniirog ng sikat ng araw,
mutyang mahalaga sa dagat Silangan,
kaluwalhatiang sa ami’y pumanaw.

AMERICA MUST ADMIT WRONG, APOLOGIZE FOR MURDERING MACARIO SAKAY ET AL – Atty Toto Causing


AMERICA MUST ADMIT WRONG, APOLOGIZE FOR MURDERING MACARIO SAKAY ET AL
by: Atty Berteni Cataluña Causing
Thank you to “JUSTICE for Macario Sakay Et. Al. CORE” for making me a part of this advocacy! Join the Facebook group page at https://www.facebook.com/groups/415215998535271/ .

Let us demand from the US government that it issue an official statement admitting the revolting

“My Last Farewell” – A Cebuano Translation by Tasio Espiritu

Katapusang Panamilit
Translation by Tasio Espiritu

Panamilit, pinalanggang yutang namat-an
nasod nga buhong sa kainit sa adlaw
Mutya sa dagat sa halayong sidlakan
ang Eden nga malipayon, nahanaw

Sa tumang kalipay, giula ko ang kinabuhi
ug ang kasubo nga gibati akong gipugngan
sa walay pagduhaduha ug sa walay pagdumili
akong gihalad alang sa imong kagawasan

Niining dakong patag sa dakong gubat
ang kabangis sa among pakig-bugno
among kinabuhi sa kanimo gihalad
walay pagpanagana, walay pagkasubo

Bisan asa pa kami makigsangka,
sa kakahuyan, sa umahan o sa kalasangan
sa nataran o sa dako pa nga patag
makigpatay alang kanimo yutang natawhan

Sa akong kamatayon, akong natan-aw
ang kalangitan ni-amag sa banagbanag
ug sa katapusan, misubang ang adlaw
human sa gabii nga dulom sa kahayag

Ihuwad ang akong dugo sa tumang takna
ug isabwag sa maayong pagka-bukhad
aron humolan sa kahayag sa imong suga
sama sa gilak nga bulawan, dili malubad

Ang akong damgo sukad sa pagkabata
susama gihapon sa gipangandoy karon
ubanan sa hamtong nga panghunahuna
ug kabaskog aron ang damgo kab-oton

Makit-an ko lamang ikaw, among bulawan
ug bahandi sa kadagatan sa halayong sidlakan
Ang looy nimong mata nga mapasigarbohon
walay kunot ug lama sa pagka-maulawon

Ang akong kinabuhi usa ka handurawan
usa ka mainiton ug mabination ’g tinguha
Misinggit kining kalag ug kanimo nagtawag
nagpahimangno sa takna sa akong paggikan.

Ang tam-is nga pag-usbaw sa kalampusan
nga imong makab-ot sa akong pagbiya
ang kamatayon dili nako mahimo’ng balibaran
kay kapahulayan ang ilubong sa imong yuta

Pohon, sa ibabaw sa akong lubnganan
sud-onga ang hangin nga nagtayhop
ang hoyohoy sa mitubo’ng kabugangan
pa-duol sa akong kalag aron imong halokan

Ug didto sa ilawom sa akong lubnganan
kanako mabati nga imo kining gihuypan
ang mainiton nga huyop sa imong gininhawa
ug ang kalami nga gibati sa imong pag-amoma

Pasagdai sa iyang kahayag ang bulan
ug iyang humok ug ligdong nga pag-aghop
Pasagdi nga mosulod ang kabugason
ug sa hilom magbagulbol ang lubnganan

kung ugaling ang usa ka langgam mo-tugpa
ug mobatog sa kuros nga nagbarog sa lubnganan
Pasagdai nga makamugna siya ug usa ka kanta
awit sa kahusay ug kalinaw alang sa gitarokan

Pasagdai ang pagsubang sa haring adlaw
aron ang yamog ug ang tubig nga nagmala
mag-dagit sa akong hilak ug pagsinggit
nga mag-pauli nga putli didto sa langit.

Pasagdai kung magsubo ang usa ka abay
sa iyang pagtiyabaw sa akong pagkamatay
ug sa matag hapon nga siya mangaliya
alang kanako ug sa nasod nga pinalangga

I-ampo ninyo ang nakabsan sa kapalaran
kadtong mga nag-antos sa tumang kalisdanan
kadtong mga inahan nga nawad-an ug anak
nga sa tumang kaguol ug kamingaw, nag-iyagak

Kadtong mga nawad-an ug ginikanan
kadtong mga nabiyuda ug mga nabalo
kadtong mga gisakitan ug gidagmalan
iampo aron makabalik sila sa pagbarog

Ug kung moabot ang kangitngit sa kagabhion
ug ang kangiob moputos sa among sam-ang
ang nangamatay mao lamang ang magpulaw
ayaw samoka ang ilang pagpahulay sa kalinaw

Pasagdai ang imong mabatian nga kahibulongan
huni sa sitara ug saltero nga imong madunggan
kay ako ka nga gitugtogan, yutang natawhan
alang sa tunhay nimo nga kagawasan

kung wala nay makatultol sa akong lubnganan
kay nawagtang ang kuros ug bato nga timailhan
pagpasugo ug tawo aron bugwalon sa pala
ug isabwag sa maayong pagkakatag ang yuta

Ug ang akong abo nga nawala ug nahanaw
mahibalik kanimo akong yuta nga gidak-an
ang abog nga kanhi nakalimtan, mabanhaw
ug motaklob kanimo akong yuta’ng natawhan

Dili mahinungdanon nga di ko nimo kalimtan
kay imong panganod kanunay ko nga silhigan
Sa akong awit dili ka pul-an sa pagpaminaw
bisan sublion pa sa kanunay ang pagtiyabaw

Pinalangga kong nasud nga akong pakamatyan
Pilipinas, manamilit na ako kanimo ug sa tanan
padulong sa lugar nga wala nay mga ulipon
wala’y manlulupig ug Diyos lang ang tahuron

Panamilit, akong ginikanan ug mga igsoon
kahigalaan dinhi sa yuta nga magul-anon
pasalamat nga makapahulay na sa dayon
panamilit, sa kamatayon kita magmadaugon.

Reference http://en.wikipedia.org/wiki/Ultimo_Adios

‘My Final Farewell’ – A Cebuano Translation by Atty James Lobedica

My Final Farewell
(translation by Atty James Lobedica)

Manamilit na ako kanimo, nasod kong linudhan,
Perlas sa sidlakan, nga nawagtangan sa Paraiso,
Sa dakong kalipay, akong kinabuhi ihalad ko kanimo
Ug kon kini mas lantip pa, mas bag-o, ug mas maayo
Walay pupanuko, ako gihapon’g itugyan ang tanan diha kanimo.

How is Christmas for the poor? – Atty JBJ

Source: DIRECT FROM THE LABOR FRONT By Atty Josephus Jimenez

Of course, the rich are spending Christmas in great style and perhaps with a big bang, with expensive gifts and luxurious parties. They travel abroad and buy branded jewelries, perfumes and luxury items and throw parties left and right. They send gifts to the powerful and the wealthy people in government and in high society, to judges, prosecutors and the police. They’d prepare red envelops with cash, in crisp thousand peso bills or five hundreds, for godchildren who shall line up to kiss their perfumed hands. They have giant Christmas trees and multi-colored lanterns that consume a lot of electricity. The rich can afford all these and more.

Featured Balak: MENSAHE ALANG SA PASKO 2012

malipayong pagsaulog sa pasko kanatong tanan,
giingon, ang lintunganay, dugukan ug kasaulogan
sa pasko magikan gayud sa lunsay nga kahiusahan
dili pagpakaaron ingnon, apan kinuptanay sa tanan

ang mga gutom pakan-on, ang giuhaw paimnon,
ang hubo dawaton, pasudlon aron makapasilong
likayan ang pagtutok aron dili ka bwenggeton,
sapotan, hatagan ug ilisan aron dili panuhoton

USA: Filipinos everywhere celebrate Calungsod canonization

by Dionesio C. Grava
First posted in www.pinoywatchdog.com

I recall a Sunday afternoon performance by young thespians from Davao City at the regally cavernous Hall of Liberty set at the elevated end of beautiful Forest Lawn Memorial Park in Hollywood Hills. It was about the Catholic church’s Padre Diego (Blessed Diego Luis de San Vitores) and his young assistant Pedro Calungsod spreading the gospel to the Chamorros in 1672 in the Marianas. Their proselytizing greatly enraged a local headman, which led to their persecution and ultimately death.

Cebuano Short Story: DILI MAPUTOS ANG GASA NI KADYO SA PASKO

Ang gasa, kini ang butang hinatag, kini magikan sa buhat nga paghatag, dako ang ngisi sa modawat ug gasa sama kadako sa nagpadungog-dungog basin pa diay, makadawat usab siya’g gasa.

Ang gasa mahimo’ng usa ka pasidungog, pagpahalipay, pagpaila sa dakong kaibog. Walay makatupong sa kalalim sa bation, kon motunol na ang kamot sa naghatag, ug kini sugaton sa kamot nga modawat sa hinatag.

Balak Back2Back: GAHI vs Humok

GAHI
by Atty James Lobedica

pulong nga magdala ug kalig-on,
baskug, kamakugihon, dili agdahonon,
bantok, bus-ok, dasok ang gahi’ng butang,
balit-ad kini sa lumoy’ng kuyaw mabiyaan.

kon ikaw mobati ug kagahi, dili ka makasabot,
imong pagbati mag-umido, imong mga mata alisto,

Christmas in a state of national calamity – Atty JBJ

Source: DIRECT FROM THE LABOR FRONT By Atty Josephus Jimenez

Christmas is just a few days from today. But the President has declared a state of national calamity for the whole nation. Not just in Compostela Valley or just for Davao Oriental, not just for Mindanao or for the whole Visayas but for the entire country. All these notwithstanding, there is no calamity, no disaster, neither hurricane, nor flood, not any rage or fury of nature can ever stop us, Filipinos, from celebrating Christmas. We will always find a way amidst all sorrows, all pains and all poverty. The genuine Christians always have some hopes in their hearts, even in these trying times. We manage to bury our dead, coffin or no coffin, mourn for the victims of fortuitous events, and then stand up and move on, to welcome the birth of the Messiah.

USA: Filipino teachers vindicated with class suit verdict – FEFL

Filipino Educators Federation of Louisiana (FEFL)
PRESS RELEASE
December 19, 2012

Filipino teachers vindicated with class suit verdict

The Filipino Educators Federation of Louisiana (FEFL) are elated on the result of Monday’s decision on the federal class action suit filed more than two years ago against recruitment agency Universal Placement International (UPI) and its owner Lourdes “Lulu” Navarro. “This victory is a product of the continued vigilance and unrelenting efforts of teachers who converted their victimization into a struggle for justice,” declared Ingrid Cruz, the FEFL founding president.

USA: Rep. Erin Tanada: PHL better-off now on human rights

Words and photos by Dionesio C. Grava
First posted in  www.pinoywatchdog.com

pinoywatchdog-memorial-and-forum

Under different circumstances she may have preferred to be somewhere else. However, being the face of the administration in this part, Consul General Hellen Barber-De La Vega had to respond in defense of what admittedly is not among her country’s shining moments — the human rights issue — and at the same time be wary of the sensitivities of her hosts. After all it was a commemoration of a heinous episode of our country’s history where many officials in the government had bloodied hands.

Cebuano Short Story: ANG PINASKOHAN NI NOY TUHOY

Adunay pulong nga nagpahibalo sa adlawo’ng malipayon, diwa sa paghinatagay ug pangayoay atong saulogon, kalinaw, kahiusahan, pagsinabtanay, atong hangpon, kitang tanan, mabata man o matigulang magmadasigon,kainit sa kasingkasing, gugma sa tanan, atong palabihon, kini ang pasko.

“Noy, naa man lagi ka?” pangutana ni Lea.

Featured Tula: SIYA SI KA ‘TAS…

SIYA SI KA ‘TAS…
by: Zhariya Silvestre Camid-Alamada

Isa sa mga taong aking hinahangaan…
Tumutulong sa atin makipaglaban sa karapatan
Bilang manggagawa sa gitnang silangan
Siya’s haligi ng tahanang ating sinisilungan

Ilang beses ng nilapitan ng pasaway na kabayan
Nakakabuwiset man ang nagawang kasalanan
Sa huli naman ay hindi pa rin matanggihan
Itong si kabayan na nalihis ang kapalaran

USA: Charitable Groups Mobilize, Appeal for Donations for “Pablo” Typhoon Victims

By Dionesio C. Grava, Deputy Managing Editor
First Posted in  www.pinoywatchdog.com

Philippine Ambassador to Washington, D.C. Jose L. Cuisia, Jr. said that individuals and organizations in the US who would like to assist in the relief assistance can send their cash donations to the National Disaster Risk Reduction and Management Council (www.ndrrmc.gov.ph); the Department of Social Welfare and Development (www.dswd.gov.ph); and the Philippine National Red Cross (www.redcross.org.ph).