33 “Tatamman” Clinics ng Al Qassim at Ha’il Regions para sa mga may mga sintomas ng COVID19

Share this:

Ang Tatamman clinics ay inisyatibo ng Ministry of Health ng Kaharian ng Saudi Arabia, para sa lahat ng nakaramdam ng sintomas ng COVID19, katulad ng mataas na lagnat. Ang mga clinics na ito ay bukas 24/7 para tatanggap ng pasyente.

Nasa ibaba po ang ating English translation sa list ng “Tatamman Clinics” sa Al Qassim at Ha’il Regions. Maari ninyong i-click ang name ng clinic/hospital para sa google map location.

Al Qassim Region

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Tataman clinics in Al Quba General Hospital
2​Tatamman Clinics in Uglat Alsugoor Hospital
3​Al Fayziyah Eastern Health Care Center
4​Tatamman Clinics in Qusaiba Hospital
5​Tatamman Clinics in Al Badai General Hospital
6​East Al-Mithnab Health Center
7​Tatamman Clinics in Riyadh Al Khabra General Hospital
8​Tatamman Clinics in Qawara General Hospital
9​Primary Health Center (Buraydah)
​10Tatamman Clinics in Al-Asyah Hospital
​11Tatamman Clinics in Al Nabhaniyah Hospital
12Tatamman Clinics in Uyun Aljawa General New Hospital
​13Tatamman Clinics in Dariyah General Hospital
14​Shehabiyah Health Center
​15Tatamman Clinics in Al Bukayriyah Hospital
​16Tatamman Clinics in King Khalid Health Center in Al Rass
17​Primary Health Center (Ashuqqah, Buraidah)
18​Al-Montazah Health Center
19​Al-Dahi health center
​20Al-Zahra Health Center
21​Al Badaea Al Olaya Health Center
22​​Al-Rawdha Health Center in Al-Ras

Ha’il Region

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Sharaf Health Center
2​Al-Tarifi health center
3​Al Jamiyin Health Center
4​Bagaa General Hospital
5​Al-Shamlly General Hospital
6​Muquawaque General Hospital
​7Al Ghazaleh General Hospital
​8Al Hait General Hospital
​9Al Salimi General Hospital
​10Alshnan General Hospital
​11Sumairaa General Hospital

Related Articles:

Source:

Share this: