34 “Tatamman” Clinics ng Jeddah, Makkah at Taif Cities para sa mga may mga sintomas ng COVID19

Share this:

Ang Tatamman clinics ay inisyatibo ng Ministry of Health ng Kaharian ng Saudi Arabia, para sa lahat ng nakaramdam ng sintomas ng COVID19, katulad ng mataas na lagnat. Ang mga clinics na ito ay bukas 24/7 para tatanggap ng pasyente.

Nasa ibaba po ang ating English translation sa list ng “Tatamman Clinics” sa Jeddah, Makkah at Taif Cities. Maari ninyong i-click ang name ng clinic/hospital para sa google map location.

Jeddah

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​East Jeddah Hospital
2​King Abdullah Medical Complex
3​King Fahd General Hospital
4​King Abdulaziz Hospital
5​Al-Thagher Hospital
6Obhur Health Center
​7Al Hamra Primary Health Center
8Ghulail Health Center
​9Health Center Kilo 13
10​Al-Rayyan Health Center
11​Tatamman Clinics in Rabigh General Hospital
12​Tatamman Clinics in Al Lith General Hospital
13​Al-Laith Health Center
14​Adham General Hospital

Makkah City

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Prince Ahmed Health Center in Khalidiya
2​Al-Mansour Health Center
3​Sharia Al-Mujahideen Health Center
4​Primary Health Care Center in Hadda
5​Abu Orwa Health center
​6Al-Kamil General Hospital
​7Ghran Health Center

Taif

#Hospital / Clinic Name (click for Google map location)
1​Al Khurma Health Center
2​Al Muwayh Health Center
3​Wasat Al-Madinah Primary Healthcare Center
4​Al Salama Health Center
5​Maran Health Center
6​Dhalm health center
​7Maysan Health Center
​8Tarabah Health Center
​9Qiya Health Center
​10Ranya health center
​11Al-Quraia Health Center
​12Al-Sahn Health Center
​13Al-Mahani Health Center

Related Articles:

Source:

Share this: